Vår erfaring og kompetanse er din trygghet!

Sigurd Skomedal har lang erfaring som ambulansearbeider og veieleder i friluftsliv.  Gjennom denne erfaringen har Sigurd et solid grunnlag for å drive med førstehjelpsopplæring og rådgivning innen valg av førstehjelps- og redningsutstyr.

Vår erfaring og kompetanse er din trygghet!

Sigurd Skomedal har lang erfaring som ambulansearbeider og veieleder i friluftsliv.  Gjennom denne erfaringen har Sigurd et solid grunnlag for å drive med førstehjelpsopplæring og rådgivning innen valg av førstehjelps- og redningsutstyr.

Har du riktig utstyr hvis uhellet er ute?

Vi kan skreddersy ditt førstehjelpskurs!

Hva gjør du før ambulansen kommer?

Førstehjelpkompetanse sine kurs fokuserer på hva du som førstehjelper bør gjøre før ambulansen kommer. Vi bruker en undervisningsmodell med mye utstyr og praktiske øvelser som betyr lite tavleundervisning. For oss gjelder det å lage en enkel rød tråd for deltakerne sånn at de har kontroll på førstehjelpens A-B-C-D-E m.m.