I mer enn 10 år har Førsthjelpkompetanse holdt kurs for Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland. Årlige kurs med grundige etterevalueringer, gjør at de ansatte ved AiR alltid har solid og oppdatert kompetanse på førstehjelpens ABC – og vel så det.

Temaer på AiR-kursene er Førstehjelpens ABC, Hjertestarterkurs (DHLR) og Feltkurs der det blir terpet på førstehjelp i forbindelse med skader som brudd, blødninger og nekjøling (Hypertermi).

Feltkurs; førstehjelp ved nedkjøling
Ansatte ved AiR Rauland trener på førstehjelp ved nedkjøling av person.

Kompetanse på høyt nivå
Ledelsen ved AiR gjennomfører alltid en grundige evalueringer etter hvert kurs. Tilbakemeldingene er gull verdt for Førstehjelpkompetanse som grunnlag for forberedelser og forbedringer av neste års kurs. På den måten blir AiRs førstehjelpskurs av stadig høyere kvalitet, og det blir også de ansattes kompetanse.