Vår erfaring og kompetanse fra ambulansetjeneste og friluftsliv er 
din trygghet!

Sigurd Skomedal har mer enn 12 års erfaring som ambulansearbeider. Det betyr at han jobber med akuttmedisin utenfor sykehus, der riktig førstehjelp kan avgjøre liv eller død. Gjennom denne erfaringen har Sigurd et solid kompetansegrunnlag for å drive med førstehjelpsopplæring og rådgivning i forbindelse med valg av førstehjelpsutstyr. 

Sigurd er sertifisert instruktør. Han har holdt førstehjelpskurs i mer enn 12 år, og har de siste årene hatt mellom 600 og 800 deltakere på kurs hvert år.

 

Sigurd er også utdannet faglærer i friluftsliv, og har jobbet i mange år som friluftslivveileder for skoler og diverse grupper. Han har derfor jobbet mye med redning i vann og vassdrag, skog og fjell og vinterfjellet.

Hva gjør du før ambulansen kommer?

Førstehjelpkompetanse sine kurs fokuserer på hva du som førstehjelper bør gjøre før ambulansen kommer. Vi bruker en undervisningsmodell med mye utstyr og praktiske øvelser som betyr lite tavleundervisning. For oss gjelder det å lage en enkel rød tråd for deltakerne sånn at de har kontroll på førstehjelpens A-B-C-D-E m.m.

Alltid oppdatert på relevant kunnskap

Som ambulansearbeider har Sigurd alltid den siste og oppdaterte kunnskapen og erfaringen innen akuttbehandling av sykdommer og skader. Det tverrfaglige samarbeidet mellom alle nødetater gjør det også mulig for oss å informere og fortelle litt om hvordan redningstjenesten i Vest-Telemark og i landet forøvrig fungerer. Dette er svært nyttig informasjon for deltakerne med tanke på ulike risikovurderinger man bør gjøre i arbeid og fritid.

Skreddersydd førstehjelpskurs for din virksomhet

Førstehjelpkompetanse tilbyr ulike typer førstehjelpskurs til bedrifter, skoler og ulike lag og foreninger. Vi skreddersyr også kurs for virksomheter i forskjellige bransjer med spesifikke skade- og risikopotensial. Vi har f.eks. spesialtilpassede førstehjelpskurs for helsepersonell, elektrobransjen eller for deg med ansvar for barn. Vi har også laget egne kurs for bedrifter med ansatte som jobber mye ute i skog og mark. Et eksempel på det er et eget førstehjelpskurs i vassdragsredning som vi laget for Faun Naturforvaltning AS

Riktig førstehjelps-utstyr hvis uhellet er ute

Førstehjelpkompetanse har forhandleravtaler med leverandørene Snøgg og NorAid. Fra disse kan vi levere alt av medisinsk førstehjelpsutstyr, fra førstehjelpskofferter og forbruksmateriell til hjertestartere og båremateriell. Som erfaren kursholder og profesjonell ambulansearbeider vet Sigurd Skomedal hva som bør finnes av førstehjelpsutstyr i enhver virksomhet, husstand eller situasjon.